Δευτέρα, 02 Αυγούστου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 23 Απρίλιος 2019 14:33

Δημόσια διαβούλευση του τεύχους της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου/χων για την υλοποίηση του έργου: «Δράσεις Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00€

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 23 Απρίλιος 2019 16:09