Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 13 Μάιος 2019 09:43

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 3037/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του πρακτικού Νο2 της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της υπ’ αριθμ. 310716/14342/10-10-2018 διακήρυξης

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 13 Μάιος 2019 13:35