Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 17 Μάιος 2019 09:28

8η Διαπραγμάτευση για την μεταφορά μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Αιτωλ/νιας για το σχολικό έτος 2018-2019 στα πλαίσια των Πανελλαδικών Εξετάσεων

8η Διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχων, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την μεταφορά μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, για το σχολικό έτος 2018-2019, στα πλαίσια των Πανελλαδικών εξετάσεων, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 655,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α»

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 17 Μάιος 2019 10:06