//
Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 21 Μάιος 2019 10:52

Έργα σταθεροποίησης πρανών και συντήρησης της επαρχιακής οδού Πάτρα-Χαλανδρίτσα-Καλάβρυτα

Το έργο αφορά εργασίες συντήρησης και άρσης επικινδυνότητας της Επαρχιακής οδού Πάτρα –
Χαλανδρίτσα- Καλάβρυτα από καταπτώσεις βράχων και υπερκείμενων εδαφικών μαζών .
Σκοπός του έργου είναι η επαναφορά της λειτουργικότητας σε αρκετές θέσεις της οδού και η
εξασφάλιση αισθήματος ασφάλειας των διερχόμενων και χρηστών της οδού στα σημεία που η
επικινδυνότητα καθιστά δύσκολη την χρήση τμημάτων του δικτύου και δημιουργεί προβλήματα
προσπελασιμότητας

 

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 21 Μάιος 2019 14:56