Κυριακή, 09 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 13 Ιούνιος 2019 12:15

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τητην μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση, ηλεκτρονική επεξεργασία, σελιδοποίηση και βιβλιοδεσία των συνεδριάσεων των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 13 Ιούνιος 2019 18:23