Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 02 Ιούλιος 2019 09:32

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού έργου: Συντήρηση οδοφωτισμού επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ηλείας προϋπολογισμού 50.000,00€

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 02 Ιούλιος 2019 13:36