Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 08 Ιούλιος 2019 08:28

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών (συμμετοχής) της υπ’ αριθμ 175616/11295/11-06-2019 Διακήρυξης του 5ου Επιμέρους Διαγωνισμoύ της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 08 Ιούλιος 2019 11:28