Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 15 Ιούλιος 2019 11:59

Διακήρυξη Ανοιχτού ηλεκτρ. διαγωνισμού κάτω των ορίων για την Προμήθεια ελαστικών (ΚΑΕ 1321) αυτοκινήτων-μηχανημάτων περιόδου 2018- 2019 προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 20.000,00 ευρώ με ΦΠΑ»για τις υπηρεσίες της ΔΤΕ της ΠΔΕ-Α/Α 77145

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 15 Ιούλιος 2019 13:43