Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 23 Ιούλιος 2019 12:57

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών του 5ου επιμέρους διαγωνισμού της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ 5ΟΥ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 26 Ιούλιος 2019 09:34