Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 08 Αύγουστος 2019 13:31

Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που προκηρύχθηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 216143/13610/17-7-2019 διακήρυξη για την προμήθεια εξοπλισμού για το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 08 Αύγουστος 2019 17:06