Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 09 Σεπτέμβριος 2019 08:36

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε.», Προϋπολογισμού: 5.000.000,00 € μετά του Φ.Π.Α.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 09 Σεπτέμβριος 2019 11:04