Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 24 Οκτώβριος 2019 13:05

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη: α) παροχής υπηρεσιών συμβούλων σε θέματα διαχείρισης και οργάνωσης του έργου και β) παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων για τις ανάγκες του έργου ICON-WOMEN

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 24 Οκτώβριος 2019 14:04