//
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2019 12:12

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού ετών 2019-2020 για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. - Π/Υ 72.045,04 με ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 26 Νοέμβριος 2019 20:04