//
Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 27 Νοέμβριος 2019 12:32

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων της παρ. γ’ του άρθρου 5 & του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης από την υπογραφή της για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΠE Axαίας

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 28 Νοέμβριος 2019 09:20