Σάββατο, 04 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 02 Δεκέμβριος 2019 08:22

Δημοπράτηση "Μελέτη Τμηματικής Οριοθέτησης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον Ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10 χλμ ανάντη της εκβολής"

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά την Μελέτη Οριστικής Οριοθέτησης, τη μελέτη των απαιτούμενων τεχνικών έργων
διευθέτησης – αντιπλημμυρικής προστασίας των παρόχθιων περιοχών στον Σελινούντα ποταμό και συγκεκριμένα
στο τμήμα του από την εκβολή στη θάλασσα (Χ
Μελισσίων (Χ.Θ. 9+970), σε μήκος 10,00 χλμ. ώστε να υπάρχει πληρότητα δημοπράτησης του 2
περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και συγκ
των ορίων του Δήμου Αιγιαλείας.

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο περιλαμβάνει την εκπόνηση των εξής επί μέρους μελετών:
- Τοπογραφική Μελέτη
- Γεωλογική Μελέτη
- Υδραυλική Μελέτη, αποτελούμενη από:
- Μελέτη Οριοθέτησης / Έλεγχο ανομοιόμορφης ροής,
- Μελέτη έργων Διευθέτησης – Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε στάδιο Προμελέτης και Οριστικής
μελέτης
- Περιβαλλοντική μελέτη, σε στάδιο ΜΠΕ

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 02 Δεκέμβριος 2019 09:29