//
Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 09 Δεκέμβριος 2019 12:53

Ανακοίνωση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης ενώπιον της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. δρομολογίων μεταφοράς ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στα Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου και ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (παράρτημα Αγρινίου και Μεσολογγίου

Καλείστε όπως προσέλθετε στην 43η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής (Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών 32 & Αμερικής) την 11-12-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. προκειμένου να υποβάλλεται τις προσφορές σας για τα δρομολόγια μεταφοράς Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στα Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου και ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (παράρτημα Αγρινίου και Μεσολογγίου) για το σχολικό έτος 2019-2020 συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 65.721,98 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 10 Δεκέμβριος 2019 09:11