Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 19 Δεκέμβριος 2019 13:57

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταφορά του αρχείου του Περιφερειακού Κ.Ε.Κ. Πατρών και την αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και συναρμολόγηση του εξοπλισμού του, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 9.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 19 Δεκέμβριος 2019 22:58