//
Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 27 Δεκέμβριος 2019 15:11

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης έργου για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή με σκοπό τον έλεγχο των Ισολογισμών και των Αποτελεσμάτων Χρήσης Οικονομικών Διαχειρίσεων ετών 2014-2018

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 27 Δεκέμβριος 2019 15:40