Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 31 Δεκέμβριος 2019 12:15

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου TAG's

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 31 Δεκέμβριος 2019 12:17