Τρίτη, 17 Μαΐου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 31 Δεκέμβριος 2019 12:15

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου TAG's

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 31 Δεκέμβριος 2019 12:17