Πέμπτη, 02 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 14 Φεβρουάριος 2020 13:13

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών 6ου επιμέρους μεταφορά μαθητών Π.Ε. Αιτωλ/νίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΥ 6ου ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑΜΕΑ) ΣΤΑ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου ΚΑΙ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (παράρτημα Αγρινίου και Μεσολογγίου)»» ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020.

         Σε συνέχεια της υποβολής ενδεικτικών προσφορών του 6ου Επιμέρους Διαγωνισμού για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας (Π.Ε. Αιτωλ/νίας) με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) στα Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου και « ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (παράρτημα Αγρινίου και Μεσολογγίου)»» χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για το σχολικό έτος 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού του επιμέρους διαγωνισμού μέχρι του ποσού των 1.041.132,93€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. προσκαλούνται οι οικονομικοί φορείς να υποβάλλουν οικονομική προσφορά, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 338377/6117/23.12.2019 (ΑΔΑ: ΩΑΒΥ7Λ6-771) διακήρυξη (Α/Α συστήματος: 83516).

         Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής οικονομικών προσφορών έχουν όσοι οικονομικοί φορείς έχουν γίνει αποδεκτοί, σύμφωνα με την αριθμ. 76/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ (ΑΔΑ: ΩΑΣ17Λ6-ΘΚΧ).

       Ημερομηνία έναρξης υποβολής οικονομικών προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 14/02/2020 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των οικονομικών προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 24/02/2020 και ώρα 23:59μ.μ.

     Ημερομηνία αποσφράγισης των ανωτέρω οικονομικών προσφορών έχει οριστεί η 28/02/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 14 Φεβρουάριος 2020 15:36