//
Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 19 Φεβρουάριος 2020 09:45

Ανακοίνωση για ακύρωση δρομολογίου 6ου επιμέρους διαγωνισμού για μεταφορά μαθητών Π.Ε. Αιτωλ/νίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Στα πλαίσια διενέργειας της αριθ. 388377/6117/23-12-2019 διακήρυξης του 6ου Επιμέρους Διαγωνισμός της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Διεθνή) άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) στο ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου και «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (παράρτημα Αγρινίου και Μεσολογγίου)» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2019-2020 συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 1.041.132,93€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σας γνωρίζουμε ότι το δρομολόγιο με κωδικό ΤΑΓ-Δ427 δεν υφίσταται πλέον σύμφωνα με το υπ’αριθμ. ΦΟ 12/81/17.02.2020 έγγραφο του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Αγρινίου της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλοακαρνανίας το οποίο μας διαβιβάστηκε από το Τμήμα Παιδείας της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με το υπ’αριθμ. 47246/699/17.02.2020 έγγραφο τους.

Τυχόν προσφορά που θα υποβληθεί για το ανωτέρω δρομολόγιο δεν θα ληφθεί υπόψη.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 19 Φεβρουάριος 2020 11:56