Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 20 Φεβρουάριος 2020 09:48

Διευκρίνιση στη Διακήρυξη με αρ. πρωτ.: 38977/457/12-2-2020 Καθαριότητα κτιρίων Π.Ε. Αιτωλ/νίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΡΝΑΝΙΑΣ

αναρτά την κάτωθι διευκρίνηση:

"ΘΕΜΑ:Διευκρίνιση στη Διακήρυξη με αρ. πρωτ.: 38977/457/12-2-2020.

Συστεμικός αρ. ΕΣΗΔΗΣ:85939

Ενημερώνουμε όποιον προτίθεται να υποβάλλει προσφορά για την με θέμα: «Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, Κάτω των ορίων, με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας Κτιρίων που στεγάζονται Υπηρεσίες της Π.Ε. ΑΙτωλ/νίας (Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Θέρμο, Αμφιλοχία, Ναύπακτος, Βόνιτσα, Αστακός) και χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νιας (Δ/βάθμιας, Πρωτ/θμιας, ΚΕΔΔΥ), καθώς και το Κτίριο «ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ» στο Μεσολόγγι, συνολικού ποσού 60.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.», ότι στην σελ. 33 και 34 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι –Β. έχει εκ παραδρομής αναρτηθεί εσφαλμένος ο πίνακας που αναφέρει τις ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ".

Παραθέτουμε το έγγραφο με τον ορθό Πίνακα.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 20 Φεβρουάριος 2020 12:09