Κυριακή, 05 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 21 Φεβρουάριος 2020 12:15

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών εκτύπωσης- δημιουργίας προωθητικού υλικού για το έργο ESMARTCITY για την υλοποίηση διεθνούς συνεδρίου του έργου ESMARTCITY που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 27 Φεβρουάριος 2020 11:54