Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 13 Μάρτιος 2020 10:01

Ανακοίνωση σχετικά με το διαγωνισμό προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών της Π.Ε. Ηλείας για το έτος 2020

Ανακοίνωση σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό  Μειοδοτικό άνω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 Διαγωνισμό για την "Προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) και λιπαντικών για το έτος 2020 για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας"

Αριθμός Διακήρυξης 47534/754/03-03-2020.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 13 Μάρτιος 2020 12:57