Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 13 Μάρτιος 2020 14:23

Παράταση υποβολής εγγυητικής καλής εκτέλεσης 5ου Επιμέρους Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών 2019-2020 της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία υποβολής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για τον «5ο Επιμέρους Διαγωνισμό της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Διεθνή) άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2019-2020 συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 5.438.939,74 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 20/03/2020, λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό διάδοσης το κορονωϊού.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 16 Μάρτιος 2020 10:41