Τρίτη, 06 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 20 Μάρτιος 2020 09:11

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξήντα (60) διαδικτυακών (web) καμερών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξήντα (60) διαδικτυακών (web) καμερών για την προώθηση των τηλεδιασκέψεων των Συλλογικών Οργάνων και της εξ αποστάσεως εργασία του πολιτικού και τακτικού προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 20 Μάρτιος 2020 15:48