Τρίτη, 05 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 26 Μάρτιος 2020 13:29

Ανακοίνωση για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 26 Μάρτιος 2020 16:23