Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 30 Μάρτιος 2020 10:39

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση δρόμου πρόσβασης προς ΙΜ Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση δρόμου πρόσβασης προς ΙΜ Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου»  Προϋπολογισμού: 600.000,00 €  με Φ.Π.Α. (ΣΑΕΠ001/2019ΕΠ00100012)

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 30 Μάρτιος 2020 15:19