Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 11 Μάιος 2020 11:44

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση 11ης, 14ης και 15ης επαρχιακών οδών στο Δήμο Καλαβρύτων» Προϋπολογισμού: 1.000.000,00€

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: «Συντήρηση 11ης, 14ης και 15ης επαρχιακών οδών στο Δήμο Καλαβρύτων», Προϋπολογισμού: 1.000.000,00€ (ΣΑΕΠ501/2014ΕΠ50100004).

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 11 Μάιος 2020 12:18