Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 18 Μάιος 2020 12:05

Διακήρυξη για την προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) επιτοίχιων κλιματιστικών μονάδων (air-condition), συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 18 Μάιος 2020 12:52