Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 20 Μάιος 2020 22:32

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 21 Μάιος 2020 13:31