Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020 12:46

Μετάθεση ημερομηνίας Δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση Στοιχείων Ασφαλείας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου» Προϋπολογισμού 1.600.000€

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες συντήρησης και στοιχειώδους ασφάλειας σε διάφορα σημεία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας όπως αυτά έχουν προκύψει από τις ομάδες ελέγχου του οδικού δικτύου, τα αιτήματα των δήμων, των τοπικών κοινοτήτων, διαφόρων συλλόγων, ιδιωτών και της τροχαίας.

Όλες οι εργασίες αποσκοπούν στην επαναφορά της οδού στην αρχική της κατάσταση χωρίς καμία τροποποίηση των χαρακτηριστικών της. Ειδικότερα προβλέπεται να γίνει αποκατάσταση φθαρμένων και κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας, μονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας τεχνικών έργων, μονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας ερείσματος, αποξήλωση παλαιών χαλύβδινων στηθαίων. Επίσης θα γίνει αντικατάσταση ρυθμιστικών πινακίδων και πινακίδων ένδειξης επικίνδυνων θέσεων καθώς και διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 12 Ιούνιος 2020 07:41