Δευτέρα, 06 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 03 Ιούνιος 2020 12:59

πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 03 Ιούνιος 2020 14:44