Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 03 Ιούλιος 2020 09:50

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Γνωμοδοτικής Επιτροπής «Δυτική Ελλάδα 1821-2021» για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Δυτική Ελλάδα 1821-2021»

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 03 Ιούλιος 2020 16:29