Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 13 Ιούλιος 2020 13:53

Ανάρτηση προσωρινού πίνακα βαθμολογίας προσόντων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 137400/2353/3-7-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το συγχρηματοδοτούμενο έργο «AUTHENTIC OLIVE-NET»

Επισυνάπτεται ο προσωρινός πίνακας βαθμολογίας προσόντων των υποψηφίων που αφορούν την αριθ.πρωτ.137400/2353/3-7-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είχε εκδοθεί στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού έργου "AUTHENTIC-OLIVE-NET: Certification of Authenticity and Development of a Promotion Network Olive products in the across border GREECE-ITALY area"  με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης ΑΔΑ: 6ΞΙΙ7Λ6-4Μ1.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 13 Ιούλιος 2020 15:57