Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 23 Ιούλιος 2020 12:18

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύβασης για το έργο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» στο πλαίσιο της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ για την Π.Δ.Ε.»

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 23 Ιούλιος 2020 14:08