//
Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 28 Ιούλιος 2020 12:16

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνεργάτη/ιδα στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα/μια επιστημονικό/ή συνεργάτη/ιδα στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα - Boosting the implementation of adaptation policy across Greece - LIFE-IP AdaptInGR» που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κωδικός Έργου: LIFE17 IPC/GR/000006).

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 28 Ιούλιος 2020 14:02