Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 03 Αύγουστος 2020 09:19

Βελτίωση οδού από εθνική οδό Πύργου - Αρχ. Ολυμπίας - Γενικό Νοσοκομείο Πύργου - διασταύρωση επαρχιακής οδού Πύργου - Αγ. Γεωργίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΠΥΡΓΟΥ - ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ- ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ»

 

Εκτιμώμενης αξίας …399.193,55Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α. 24,00%)

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 03 Αύγουστος 2020 14:47