Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 11 Αύγουστος 2020 14:06

«Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αποχετευτικού δικτύου Δ.Ε. Αστακού»

Το εργο περιλαμβλανει την επιδιόρθωση βλαβών του υφιστάμενου αποχετευτικού δικτύου Αστακού Αιτ/νίας. Οι εργασίες αφορούν την αποκατάσταση και επιδιόρθωση των υφιστάμενων φραετίων (επίχρισμα, κατασκευή πάτων) , εντός των αγωγών την αποκατάσταση της στεγανότητας χωρίς αποξήλωση και μερική αποκατάσταση κατόπιν ελέγχου στεγανότητας αγωγού πολυαιθυλενίου . Κατά τα λοιπά ως η Τεχνική Περιγραφή του μέργου. 

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 11 Αύγουστος 2020 14:42