Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 12 Αύγουστος 2020 13:55

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Προμήθεια υγειονομικού υλικού (υφασμάτινες μάσκες) για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Αχαΐας και της Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» συνολικού προϋπολογισμού 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 12 Αύγουστος 2020 14:37