Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 25 Αύγουστος 2020 10:29

Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την Διαχειριστική, Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σχετικά με την οργάνωση και υλοποίηση των Δράσεων του προγράμματος ΤΕΒΑ

Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για τη Διαχειριστική, Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σχετικά με την οργάνωση και υλοποίηση των Δράσεων των τριών Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Π.Ε. Αχαΐας, Π.Ε. Ηλείας της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 της Κοινωνικής σύμπραξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (κωδ. ΟΠΣ 5029532), της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Αχαΐας (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5029643) και της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ηλείας (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5029803)» στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 25 Αύγουστος 2020 19:46