Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021
Πέμπτη, 27 Αύγουστος 2020 13:59

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών διαφήμισης και μάρκετινγκ στα πλαίσια διοργάνωσης του Διεθνούς Αναπτυξιακού Συνεδρίου «Olympia Forum I» που θα διεξαχθεί στην Αρχαία Ολυμπία, συνολικού προϋπ. 15.000€ συμπ. ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 27 Αύγουστος 2020 17:28