Κυριακή, 20 Ιουνίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 01 Σεπτέμβριος 2020 11:53

Δημοπράτηση έργου: Βελτίωση βατότητας οδού προς Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Ακράτας

Κατασκευή του έργου "Βελτίωση βατότητας οδού προς Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Ακράτας"

Στο έργο προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες διαπλάτυνσης των οδών, διαμόρφωσης της μηκοτομής και των των κατά πλάτος κλίσεων, κατασκευής επενδεδυμένης τάφρου, τοιχεία προστασίας καταπτώσεων, κατασκευή υπόβασης, βάσης και ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας, κατακόρυχη και οριζόντια σήμαναση.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 01 Σεπτέμβριος 2020 18:14