Κυριακή, 20 Ιουνίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 01 Σεπτέμβριος 2020 12:24

Διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Βελτίωση, ασφαλτόστρωση της Επαρχιακής Οδού 21 από Τσιβλό έως Άνω Ποταμιά»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διά της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας , προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Βελτίωση, ασφαλτόστρωση της Επαρχιακής Οδού 21 από Τσιβλό έως Άνω Ποταμιά» προϋπολογισμού: 1.500.000,00€ με Φ.Π.Α. (ΣΑΕΠ001 με κωδικό 2019ΕΠ00100004).

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 01 Σεπτέμβριος 2020 18:17