Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 09 Σεπτέμβριος 2020 08:54

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια 582.437,00 κιλών (kg) ψυχρού ασφαλτομίγματος, περιόδου 2020-2021» συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 130.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 09 Σεπτέμβριος 2020 15:09