Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 15 Σεπτέμβριος 2020 13:00

Δημοπράτηση του έργου: «Βελτιώσεις για την έγκριση του φράγματος από τη Διοικητική Αρχή Φραγμάτων και άλλες εργασίες»

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες συμπλήρωσης των στηθαίων ασφαλείας, συντήρησης των ειδικών τεμαχίων και συσκευών που βρίσκονται εντός του φρεατίου βαλβίδων, τοποθέτησης βράχων στους κυβωτοειδής οχετούς της περιμετρικής οδού, κοπή και απομάκρυνση των θάμνων στα πρανή του φράγματος, κατασκευής κλιμακωτής ράμπας στη στέψη του φράγματος, δημιουργία πόρτας διέλευσης στα περιμετρικά κάγκελα που έχουν τοποθετηθεί στην στέψη του φράγματος, και κατασκευή δεικτών στάθμης νερού ύψους 3μ με χαλύβδινους στύλους.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 16 Σεπτέμβριος 2020 14:08