Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος 2020 09:55

Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «CINOVATEC: CUSTOMER INTELLIGENCE FOR INNOVATIVE TOURISM ECOSYSTEMS»

Επισυνάπτονται α) ο προσωρινός πίνακας βαθμολογίας προσόντων και β) ο πίνακας απορριπτέων των υποψηφίων που αφορούν την αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/204116/3450/27-8-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είχε εκδοθεί στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού έργου «CI-NOVATEC: CUSTOMER INTELLIGENCE FOR INNOVATIVE TOURISM ECOSYSTEMS» με κωδικό MIS: 5003479,που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης ΑΔΑ: Ω3377Λ6-ΦΑΝ.

Επί των πινάκων προβλέπεται η άσκηση ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ήτοι, από 12-9-2020 έως και 14-9-2020.

Η άσκηση της ένστασης γίνεται με υποβολή της αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο θέμα της ηλεκτρονικής υποβολής της ένστασης θα πρέπει να αναγράφεται «ΕΝΣΤΑΣΗ_ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: CI-NOVATEC - ____ Όνομα _ Επίθετο»

Το εμπρόθεσμο της ένστασης κρίνεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής σήμανσης που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω του οποίου υποβάλλονται οι ενστάσεις. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται, ανεξαρτήτως του λόγου που οδήγησε στην εκπρόθεσμη υποβολή.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος 2020 16:25