Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 18 Σεπτέμβριος 2020 12:08

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής για ανάθεση έκτακτων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών (σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα δρομολογίων)

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 18 Σεπτέμβριος 2020 14:02