Τρίτη, 09 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 29 Οκτώβριος 2020 12:43

Επαναληπτική Διακήρυξη «Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προβολής πολιτιστικών και τουριστικών πόρων/μνημείων και διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Άξονα Κατάκολου-Αρχαίας Ολυμπίας»

 Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Η

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προβολής πολιτιστικών και τουριστικών πόρων/μνημείων και διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Άξονα Κατάκολου-Αρχαίας Ολυμπίας».

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 29 Οκτώβριος 2020 15:13