Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 02 Νοέμβριος 2020 10:04

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια πριονιδιού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. (εργοταξίων Ν. Αχαΐας - Ηλείας - Αιτωλοακαρνανίας) απαραίτητο για την οδική ασφάλεια Ε.Ο.Δ. Π.Δ.Ε και μέχρι του ποσού των 3.000,00€ συ

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 03 Νοέμβριος 2020 18:52